Institute of Solid State Physics of the Latvian University Plāno Kārtiņu Laboratorija
Fakss: (+371) 67132778    Telefons: (+371) 67251691

LU CFI Webmail


ENG   LV
QR code

Google meklēšana:Apmeklētāju karte

Tīmekļa vietnes statistika
Par laboratoriju

Plāno kārtiņu laboratorija izveidota 2017. gadā lai nodarbotos ar plāno kārtiņu un to iegūšanas tehnoloģiju izpēti.

Mūsu laboratorijā izmanto dažādas plāno kārtiņu iegūšanas metodes. Tiek lietotas dažādas fizikālās iztvaicēšanas (termiskā, impulsu lāzera un t.l.) un magnetronu izputināšanas (DC, RF, HiPIMS) tehnoloģijas. Par pamatinstrumentu šo tehnoloģiju relizācijai kalpo SIA "Sidrabe" izstrādātā un uzbūvētā dauzfunkcionālā klāstera iekārta. Līdzās tai mes izmantojam virkni atsevišķu magnetronu izputināšanas un iztvaicēšanas ierīču.

Lai pētītu un testētu iegūtās kārtiņas mūsu eksperimentālās iespējas ietver, bet neaprobežojas ar vairākām tehnoloģijām: skenējošā un transmisijas elektronu mikroskopija (SEM/TEM), skenējošā zonžu mikroskopija (AFM/STM), konfokālā mikroskopija (CM), rentgenstaru difrakcija (XRD), rentgenstaru absorbcijas spektroskopija (XAS/EXAFS/XANES), elektronu enerģijas zudumu spektroskopija (EELS) un rentgenstaru fotoelektronu spektroskopija (XPS). Materiāla sastāvu varam pārbaudīt ar rentgenfluorescences (XRF), XPS, EELS un XAS metodēm.

Mūsu laboratorija ir iesaistīta Latvijas Universitātes mācību procesā un nodrošina studentus ar iespēju piedalīties pētnieciskajā darbībā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.Adrese:  
  Plāno kārtiņu laboratorija
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Ķengaraga iela 8
Rīga, LV-1063
Latvija
 
Fakss: (+371) 67132778
Telefons: (+371) 67251691
Internets: http://www.dragon.lv/tfl/
Bankas konti:    
 

Tikai budžets
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Ķengaraga iela 8, LV-1063 Rīga, Latvija
Reģ./VAT Nr. LV90002124925
Valsts Kase, kods: TRELLV22
Konta Nr. LV92 TREL 9154 3620 0000 0

Visas valūtas
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Ķengaraga iela 8, LV-1063 Rīga, Latvija
Reģ./VAT Nr. LV90002124925
AS "SWEDBANK", SWIFT code: HABALV22
Konta Nr. LV89 HABA 0021 4080 3102 7

Tikai EUR
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Ķengaraga iela 8, LV-1063 Rīga, Latvija
Reģ./VAT Nr. LV90002124925
AS SEB Latvijas Unibanka, kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV89 UNLA 0002 0001 4172 5