Institute of Solid State Physics Thin Films Laboratory
Fax: (+371) 67132778    Phone: (+371) 67251691

LU CFI Webmail

QR code

Google Search:Large Visitor Map

Website Statistics
Highlights


National
(in Latvian)
2006
Izstrādāta jauna, ietilpīgāka optiskās atmiņas ierīce, kas sastāv no vairāku volframātu plānām kārtiņām.
(LZA kor. loc. Aleksejs Kuzmins, Dr. Phys. Roberts Kaļendarevs; LU Citvielu fizikas institūts).

2009
Izstrādāta jauna modelēšanas metodika rentgenabsorbcijas spektru analīzei, kas ļauj korekti rekonstruēt vielas atomu struktūru, balstoties uz kvantu ķīmijas un klasiskās molekulārās dinamikas integrētām pieejām.
(LZA kor. loc. Aleksejs Kuzmins, LZA ārz.loc. Roberts Evarestovs; LU Citvielu fizikas institūts sadarbībā ar Sanktpēterburgas universitāti)

2013
Izpētīts pretestības pārslēgšanas mehanisms funkcionālos materiālos, paverot iespējas terabitu atmiņas izgatavošanai.
(Akad. Juris Purāns, LZA kor. loc. Aleksejs Kuzmins, akad. Jevgenijs Kotomins, Dr.Phys. Aleksandrs Kaļinko; LU Citvielu fizikas institūts).

2014
Izstrādāta un pielietota jauna evolucionāro algoritmu metode kristalisku un nanokristalisku materiālu lokālās strukturālās un termiskās nesakārtotības pētījumiem, izmantojot rentgenstaru absorbcijas spektru analīzi.
(M.Sc. Jānis Timošenko, Dr.Phys. Andris Anspoks, Dr.Phys. Aleksandrs Kaļinko, LZA kor. loc. Aleksejs Kuzmins, akad. Juris Purāns; LU Citvielu fizikas institūts).

2015
Izstrādāta jauna magnetrona izsmidzināšanas tehnoloģija un izveidota daudzfunkcionāla iekārta caurspīdīgu vadošu pērklājumu iegūšanai.
(Akad. Juris Purāns, M.Sc. Mārtiņš Zubkins, M.Sc. A. Beļajevs, M.Sc. A. Anzenovs; LU Citvielu fizikas institūts sadarbībā ar AS "Sidrabe").

2016
Atklāta un izpētīta augsta spiediena fāzu pāreja izolātors-metāls alvas volframātā.
(Akad. Aleksejs Kuzmins, Dr.Phys. Andris Anspoks, Dr.Phys. Aleksandrs Kaļinko, Dr.Phys. Jānis Timošenko, Dr.Phys. Roberts Kaļendarevs; LU Citvielu fizikas institūts).

International


Participation in EUROfusion project.
(Audio in English)
      ELETTRA Top Stories


2018