Institute of Solid State Physics of the Latvian University Plāno Kārtiņu Laboratorija
Fakss: (+371) 67132778    Telefons: (+371) 67251691

LU CFI Webmail


ENG   LV
QR code

Google meklēšana:Apmeklētāju karte

Tīmekļa vietnes statistika
Par laboratoriju

Plāno kārtiņu laboratorija (PKL) ir izveidota 2017. gadā, lai paplašinātu institūta (LU CFI) darbību plāno kārtiņu zinātnes un tehnoloģiju jomā.

Labortorija sniedz plāno kārtiņu uzklāšanas servisu no plaša neorganisko materiālu klāsta, izmantojot dažādas uzklāšanas tehnikas un iekārtas – daudzfunkcionālo PVD R&D vakuuma klasteriekārtu SAF25/50, magnetronās izputināšanas iekārtu klasteri G500M, tai skaitā augstas jaudas impulsu magnetrono izputināšanu (HiPIMS), kā arī PLD, MOCVD un ALD. Iekārtas darbina augsti kvalificēts personāls, nodrošinot jaunu materiālu izgatavošanu pēc iekšējo projektu un ārējo klientu prasībām. PKL laboratorija sadarbojas ar plašāko vakuuma tehnoloģijas industriju Baltijas valstīs: SIA SIDRABE VACUUM, SIA SCHAEFFLER BALTIC, SIA GROGLASS, AS ALFA. Pēdējos gados attīstītās plāno kārtiņu uzklāšanas tehnikas LU CFI tiek plaši izmantotas ES projektu ietvarā: H2020 CO2EXIDE, EUROFUSION, FP7 un ES Latvijas (ERAF) projektos, kā arī VBB kompetences centra pētījumos.

Laboratorija ir iesaistīta Latvijas Universitātes mācību procesā un nodrošina studentus ar iespēju piedalīties pētnieciskajā darbībā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.Adrese:  
  Plāno kārtiņu laboratorija
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Ķengaraga iela 8
Rīga, LV-1063
Latvija
 
Fakss: (+371) 67132778
Telefons: (+371) 67251691
Internets: http://www.dragon.lv/tfl/
Bankas konti:    
 

Tikai budžets
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Ķengaraga iela 8, LV-1063 Rīga, Latvija
Reģ./VAT Nr. LV90002124925
Valsts Kase, kods: TRELLV22
Konta Nr. LV92 TREL 9154 3620 0000 0

Visas valūtas
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Ķengaraga iela 8, LV-1063 Rīga, Latvija
Reģ./VAT Nr. LV90002124925
AS "SWEDBANK", SWIFT code: HABALV22
Konta Nr. LV89 HABA 0021 4080 3102 7

Tikai EUR
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Ķengaraga iela 8, LV-1063 Rīga, Latvija
Reģ./VAT Nr. LV90002124925
AS SEB Latvijas Unibanka, kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV89 UNLA 0002 0001 4172 5